Listopad 2007

Počátky

25. listopadu 2007 v 15:10 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Z a ú s v i t u č a s ů s e z r o d i l R e. Cítil se osamělý, plivl a z jeho slin se zrodil vzduch Šu a vlhkost Tefnut. Spojením Šu a Tefnut vznikl Geb, bůh země a Nut, bohyně nebes. Ze slz boha Re přišli na svět první lidé. Re stvořil hory, lidi, zvířata, nebe a zemi. Každé ráno vyjíždí na sluneční lodi na oblohu. V noci ho pohltí Nut a každé ráno ho znovu zrodí.
Jeho nepřítelem je had Apop, zrozený ze slin Velké Matky Neit. Re tráví každou noc bojem s Apopem, hadem chaosu.
Někteří lidé věří, že jednoho dne Apop zvítězí a Rea porazí. V tom okamžiku svět zanikne. Jiní tvrdí, že Re zestárne, zeslábne a zapomene, kým je. Vše, co stvořil, potom zmizí.
Potom se Re možná zrodí znovu

Eset a Usire

25. listopadu 2007 v 15:09 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Bohyně nebes Nut a její muž, bůh země Geb, si byli tak blízcí, že se mezi ně nic nevěšlo. Nut nemohla ani porodit děti. Jejich otec Šu se rozhodl je oddělit. Tělo Nut držel nahoře, aby na zemi mohl existovat život. Nut přivedla na svět dvoje dvojčata - Usira a Eset a Sutecha a Nebhet. Eset a Usire se měli rádi, ale Nebhet Sutecha nenáviděla. Navíc milovala Usira.
Při narození Usira byl po celém světě slyšet hlas: ,,Narodil se vládce země!" Usire se stál králem Egypta a s královnou Eset vládl velice moudře. Stanovil zákony, naučil lidi pěstovat plodiny a uctívat bohy.
Usire měl jediného nepřítele - svého žárlivého bratra Sutecha. Ten si tajně zjistil Usirovi míry a nechal mu zhotovit malovanou rakev. Potom uspořádal slavnost, na kterou pozval i bratra. Nechal přinést krásnou rakev a oznámil, že ji věnuje tomu, komu nejlépe padne.
Každý z hostů do rakve ulehl, ale pro všechny byla příliš velká. Nakonec se do ní položil Usire, kterému padla jako ulitá. Sutech s příteli přiskočili, zatloukli víko, zapečetili rakev horkým olovem a poslali po proudu Nilu.
Když Eset zjistila, co se jejímu manželovi stalo, přemohl ji smutek. Ostříhala si dlouhé vlasy, oblékla smuteční šat a vydala se hledat rakev. Nikdo jí nedokázal říct, co se s ní stalo, ale nakonec jí nějaké děti, hrající si u řeky, sdělily, kde ji najde.
Eset dopravila rakev zpátky do paláce a povolala boha pohřebiš´t Anupa, aby Usirovo tělo nabalzamoval. Nejdřív se ale změnila v krahujce a vdechla jeho tělu život. Usire obživl jen na tak dlouho, aby mohl zplodit syna Hora. Eset potom dítě ukryla před Sutechovými úklady.
Sutech, lovící v měsíčním světle, přišel k prázdné rakvi a ve vzteku roztrhal Usirovo tělo na čtrnáct kousků, které rozházel po celé zemi.
Eset jezdila po Egyptě v papyrové loďce, hladala Usirovi ostatky a na místě je pohřbívala.
Usire se ujal vlády v podsvětí, kde soudil duše zemřelých. Když jeho syn Hor dosáhl dospělosti, Usire se na okamžik vrátil na svět a požádal syna, aby jeho smrt pomstil. Tak začal Horův věčný boj se Sutechem, boj mezi dobrem a zlem. Někdy vyhrával jeden, jindy druhý, ale zvítězit nedokázal ani jeden. Říká se, že až jednou Hor Sutecha přemůže, Usire se vrátí a bude znovu panovat v říši živých.

Bohyně Kočka

25. listopadu 2007 v 15:08 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Ve starověkém Egyptě byli kočky posvátné. Když došlo k požáru, obyvatelé nejdřív ze všeho zachraňovali kočky. Zabít kočku znamenalo smrt.
Kočičí božstvo, které každý večer zachraňovalo boha slunce Rea před Apopem, hadem chaosu, dostalo jméno Bastet. Byla to zároveň bohyně lásky, plná slunečního tepla.
Střediskem kultu této bohyně bylo město Búbastis, kde nechali na její počest vystavět krásný chrám. Každý rok na jaře vycházeli ven z města a vraceli se na lodích za zvuků bubnů, píšťal, zpěvu a tleskání. Veselice potom pokračovala celou noc. Kočky se k uctívání Bastet svými hlasy přidali také.

O dvou bratrech

25. listopadu 2007 v 15:05 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Dva bratři Anup a Bata bydlí ve stejném domě. Anup, starší z bratrů, už má manželku. Bata s nimi bydlí, ale nežile se mu nejlépe, protožr musí dělat všechny domácí práce a spí s dobytkem ve stáji. Bata má však oběrovský dar, protože rozumí, co si zvířata o která se stará říkají, a když mu řernou, kde jim tráva nejvíce chutná nebo kde je nedchutnější, nemešká a vezme je tam urychleně na pastvu.Když přijde doba setby, oby bratři se vydají na pole. Odpoledne jim však již dochází zrno, a tak pošle Anup Batu pro pytle zrní. Ten dorazí domů a vybídne Anupovu manželku, aby mu otevřela sýpku a dala pytle. Ta roplétaje si copy a upravuje si vlasy se na něj ohradí: "Co mě obt;ěžuješ, vem si ty pytle sám, však víš, kde je sýpka. Když Bata nese pytle a svaly se mu pod tíhou pytlů napínají, vzbudí to u Anupovy manželky chtíč. Ta Bataovi nabídne hodinu, kterou s ní může strávit. Ten se však rozčílí na manželku svého bratra a řekne jí, že je jako jejich syn a že bratrovi by něco takového nikdy v životě nemohl udělat a pěkně jí vynadá. Slíbí jí však, že to nikomu neřekne. Lstivá žena, na něj nastaží lest. Když se Anup vrátí z pole, je Bata už ve stáji a Anup najde manželku uzoufanou, že ji někdo znásilnil (vše samozřejmě zinscenovala). Následně vše svede na nic netušícího Batu. Anup se rozlítí, vezme kopí, schová se za trám ve chlévě nachystaný Batu zabít. Kráva, která ho zpozoruje, upozorníu, který se dá na útěk. Anup se hned dá do jeho pronásledování. Bata prosí mocného boha Re-Haracheje, aby mu pomohl. Ten mezi oběma bratry udělá kouzlem vodní příkop plný krokodýlů. Bata vysvětluje bratrovi, jak to doopravdy bylo a na důkaz pravdivodti svých slov si utne falus. Nato řekne, že odchází do píniového háje, vyrve si srdce a řekne bratrovi, že ho uloží do květu pinie, která poroste na piniovém vrchu a že ho má jít hledat, když mu ve džbánu vykvasí pivo, že je to znak toho, že se s ním něco stalo. Anup se vrátil domů a mstivou ženu zabil. Bata si postavil srub na piniovém vrchu. Bohové mu řekli, že žena, která mu přinesůla tato trápení je mrtvá. A aby nebyl tak sám, bohové mu seslali mladou, krásnou a chytrou manželku. Bata, protože jí důvěřoval, švěřil jí své tajemství a nechtěl ,aby chodil k břehu, aby se jí něco zlého nepřihodilo. Když byl Bata na lovu, procházela se jeho manželka na břehu, najednou ji chtělo moře vtáhnout do se. I utíkala, co jí síly stačily, avšak jedna kadeře se jí zachytila za pínii a spadla do moře. Vody kadeř donesli až k břehům, kde ji nwašly peadleny a daly ji faraonovi. Ten poznal, že kadeř patří Reově dceři, kterou chtěl mít za manželku. Tak vyslal na Batu vojsko. Bata všechny vojáky porubal na jednu hromadu. Pak však, jednou když Bata nebyl doma, faraon vyslal jednu ze svých manželek, aby krásku zlákala na přepychový život v pálácích s obrovskými hostinami a na hromadu šperků. Ta se nechala přemluvit a dokoncve řekla faraonovi o Batově srdci. Ten nechal pinii zkácet,. Anupovi bykvasilodo druhého dne ve džbánu pivo. Anup se okamžitě vydal bratra hledat. Našel ho mrtvého v piniovém háji a tři roky nato po usilivném hledání našel i jeho srdce v podobě píniového plodu, který dal do nádoby s vodou. Tělo sebou zašalo cukat, a tak Anup Batovi navvlhčil rty. Ten rázem obživl. Protože se chtěl své nevěrné ženě pomstít, proměnil se v býka. Anup na něm dojel až do paláce. Tam se v podobě býka zjevil své ženě, která tím byla nesmírně šokovaná. Řekla faraonovi, aby nechal býka zabít na hostinu. Ten udělal, jak řekla, ale když mrtvého býka nesli ukáply dvě kapky krve. Na místě dopadu vyrostly dva akadové stromy. Jednou, když faraon s Batovou manželkou odpočívat pod strom zjevil se Bata opět manželce, že přežil v podobě stromů. Batova Manželka okamžitě zareagovala a řekla faraonovi, že potřebuje nový stůl z akadového dřeva. A tak faraon nechal stromy skácet. Jelikož už měla z Baty strachosobně dohlížela na kácení stromů a jedna tříska jí vlétla do úst. A díky této třísce po čase porodila Batovi syna, ve kterém Bata přežil. Faraon nic netušeje měl z dítěte velikou radost.

Příběh o potopené lodi

25. listopadu 2007 v 15:04 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Mé vyprávění začíná vysláním obchodní výpravy do královských dolů v Rudém moři, jejímž velením jsem byl pověřen. Posádku velké lodi tvořilo 120 egyptských nezkušenějších námořníků. K našemu cíli jsme však nikdy nedorazili. Zničehonic se zvedla velká vichřice a obrovské vlny nám roztříštily stěžeň. Loď se převrhla a já jsem byl mrštěn přes palubu.Když jsem se probral, zjistil jsem, že jsem trosečníkem. Zůstal jsem opuštěn na nějakém neznámém ostrově. Tolik jsem se bál, že jsem se ukryl mezi stromy. Tři dny jsem nic nejedl. Pak, zoufale hladový, jsem se rozhodl svůj nový domov prozkoumat. Ke svému úžasu jsem na něm našel skvělé věci-fíky, ryby a ptáky. Přistál jsem na kouzelném ostrově! Pln radosti jsem rozdělal oheň a jako projev díků přinesl bohům dary. Najednou se země začala třást. Něco proti mně přicházelo. V hrůze jsem strnul. Když se to přiblížilo viděl jsem, že je to obří zlatý had, měřící setnáct metrů. Tvor pozdvihl hlavu a zeptal se: "Co tady děláš?" Pak mne ke mé nesmírné hrůze zdvihl a ve svých čelistech odnášel do svého doupěte. Sesbíral jsem veškerou odvahu a vypověděl mu svůj příběh. Had se stal najednou přátelským.Pověděl mi, že jsem se dostal na "ostrov Ka". Aby mi nebylo tak smutno pověděl mi vlastní příběh. Na zakletém ostrově původně žilo sedmdesát pět hadů. Jednoho dne je však zahubila padající hvězda. Jediným hadem, který přežil byl on a byl sklíčený samotou. Nakonec se s tím, ale naučil žít. Řekl mi, že do čtyř měsíců budu osvobozen. "Pokud mluvíš pravdu," odpověděl jsem, "pošlu ti do Egypta cenný náklad." Had se zasmál a řekl: ?Jsem to já ne ty kdo je princem Puntu. Můj ostrov skrývá poklady, které si ani neumíš představit. Až budeš odcházet, věnuji ti tak vzácný náklad, že tě sám faraon odmění." Za čtyři měsíce jsem byl opravdu osvobozen. Had dodržel slovo a dal mi mnoho cenností. Dostal jsem od něho hojný náklad myrrhy, oleje , vonných mastí, líčidel, zvířat a jejich kůží. Faraon byl mými dary potěšen a jmenoval mě úředníkem v paláci. Hadovo proroctví se vyplnilo. Ostrov se mi však již nikdy nepodařilo navštívit - záhadně totiž zmizel

Posmrtný život a vážení duší

25. listopadu 2007 v 15:02 | Sedmačka |  Egyptské mýty
I lidé podléhají stárnutí, ubývá jim sil a když přijde čas, tak zemřou. Tento příběh je o smrti a následném vstoupení do říše mrtvích. Egypťané věřili, že se po smrti dostanou na idylické a vzkvétajícé rajské místo zvané Elysejská pole.Pole byla v jejich představách obklopena kanály a stromy obtěžkanými ovocem, vzduch byl provoněn květinami a kadidlem.Egypťané doufali,že se zde nebudou muset obávat,zda bude nilská záplava příliš velká a zničí jim úrodu,či naopak nedostačující a přinese sucho a hlad.V ráji budou kanály zavlažovat bohatou a úrodnou půdu ,na polích poroste v hojném množství ječmen a pšenice.Víno, pivo a mléko poteče proudem a jíst se budou sušenky,voli a kačeny.Egypťané se již nebudou muset plahočit v ostrém slunci za pluhy taženými voli,místo nich budou na polích pracovat vešebti,kouzelní sloužící.V ráji se budou Egypťané zabývat zpěvem,hrami,plavbou po Nilu,lovem ptactva,rybařením v bažinách,hodováním a přinašením darů bohům,a to společně se svými přáteli a rodinami.Každý Egypťan však věděl, že bude muset,než mu bude dovoleno vstoupit do kvetoucího, zlatého ráje, podstoupi nebespečnou cestu,na které bude souzen jeho pozemský život. Z jednoho vesetského domu se zrovna ozývá plačtivý nářek, který přechází v zoufalé kvílení a bolestné výkřiky. Po chvíli se na ulici vrhnul hlouček žen s potrhanými šaty a s hlavami posypanými popelem a žalostně naříkaly. Muži zas vyjadřují svůj smutek těžkým bolestným vzdycháním. Tyto projevy žalu mají každému dát na vědomí, že zemřela hlava rodiny - vážený Ani, písař syna Reova a vládce Ta Kemet. Bohové mu nedopřáli dožít se věku sto deseti let, kterýžto věk je skutečnou korunou šťastného a plodného života, a přinesli mu smrt dříve, než očekával. I tak mu bude dopřáno poznat jednu z největších milostí, jaké může člověk dosáhnout: bude mít krásný a důstojný pohřeb. Aniho tělo bylo svěřeno balzamovači, by si zachovalo svoji podobu jako zaživa, by se nezačalo rozkládat, by jeho Ka a Ba přetrvaly věky. Ka je jeho ochranný duch, jeho druhé já, které jej ochraňuje v životě i po smrti a zůstává v hrobce, která je proto nazývána dům Ka. Ba je pak jeho duší, zdrojem myšlenek, jeho povahy a všeho, co byl, která odchází v podobě ptáka s hlavou člověka na západ, západní branou do podsvětí. Nakonec nikdo neřekne, že Ani zemřel, všichni budou říkat, že odešel za svým Ka. Aby však jeho Ka i Ba mohly žít věčně, musí balzamovači naložit s jeho tělem stejně, jako Anup s Usirevovým. Naložit s ním tak, by si zachovalo svoji podobu, neboť duch zemřelého jest podoben tělu, jež opouští a když tělo zanikne, zaniknou i Ka a Ba. Když bylo tělo nabalzamováno, nastal slavnostní den pohřbu. Za doprovodu četných zaklínadel kněz provede obřad otvírání úst, který má navrátit Animu schopnost mluvit, jíst, vidět, pohybovat se a další schopnosti, jimiž oplýval zaživa. Potom je sarkofág přenesen do hrobky a bude uložena do pohřební komory, v níž jest vše zařízené tak, aby zemřelý měl pohodlí jako za života a aby se mu žilo i na druhém světě co nejlépe. Aniho Ka potřebuje v záhrobí každodenní potravu, by nezemřel podruhé. Druhá smrt je již definitivní a Ani by již neměl naději na žádný život. Proto velmi záleželo na tom, by měl v hrobce dostatečné zásoby jídla a pití, ale i předměty každodenní potřeby a nezbytné zařízení místnosti. Sama pohřební komora byla vyzdobena malbami, které znázorňují božstva, která mají Aniho ochraňovat v posmrtném životě a pomáhat mu, výjevy z honů, lovu ptáků a ryb a rolnické výjevy, kterážto výzdoba pomohou ukojit hlad Aniho Ka po věcech, které by mu mohly chybět. V hrobce jsou i amulety, které mají ochraňovat hrobku před znesvěcením a před zlými démony a Aniho cestu zásvětím. U sarkofágu je postaveno několik vešebtejů, sluhů, kteří měli v podsvětí vykonávat práci za Aniho, kdyby o ni byl požádán. Ale dříve, než Aniho Ba může vstoupit do Západní říše, musí se podrobit dlouhé a složité cestě, na které narazí na mnoho nadpřirozených zvířat a démony. Je třeba ovládat různá kouzla a zaklínadla, která Animu pomohou překonat všechny nástrahy a projít všemi zkouškami, aby ho na konci cesty čekal věčný život posmrtný. Jak se ale naučit taková kouzla a zaříkadla? Proto byla napsány Říkadla pro vycházení na sluneční světlo (=kniha mrtvých), kteréžto papyrové svitky obsahují obrázky, znázorňující jednotlivé etapy putování jeho Ba a každá obrázek doplňuje slovní výklad. Tyto svitky mají mrtvému zajistit, že nezapomene žádné ze zaklínadel ani kouzel.
Putování duše
Po celou jeho cestu ho provází mnohé nástrahy a nebezpečí, a když se před Anim náhle s nepřátelským sykotem odkudsi vynoří zlověstná hlava hada, Ani nezaváhá ani na okamžik. "Hade, hade, odstup ode mne! Geb a Šu jsou nablízku! K poctě Rea jsi již sežral myš a potkana!" zřetelně a nahlas Ani odříkal a hrozivý had se okamžitě stáhl Animu z cesty. Aniho cesta je plná různých nebezpečí a nástrah, ale říkadla pro vycházení na sluneční světlo jsou vždy po ruce a jejich pomoc přichází v nejvhodnější chvíli. Když Ani prošel západní branou, měl nejdříve v neurčitém davu rozpoznat některé Duchy. Snadno určil, který z nich je Duchem věčných vod. Skutečně nebylo těžké rozeznat v rozlehlých vodách Hórovo oko, které sálalo světlo nad tímto odvěkým symbolem života. Říkadla mu pomohla objevit, ve kterém při zrození vykoupali a očistili Usíreva. Potom musel pojmenovat jednu z mnohých bran, vedoucích do podsvětí. Když i toto splnil, dostal se ke košatému strumu, pod nímž viděl kočku, kterak svádí lítý boj s hadem, který vylezl z té nejtemnější jeskyně. Ostrými drápy ozbrojené tlapy mrštného zvířete drásaly tělo strašlivého hada a v té chvíli Ani poznal boha Rea, který svádí boj se svým úhlavním nepřítelem, pánem temnot Apopem, kterého Řekové nazývají Apophisem. Jejich boj byl pro Aniho hádankou, kterou vyřešil tím, že oba nepřátele pojmenoval. Poté měl Ani pojmenovat všechna strážce sedmi zámků a jména deseti bran do pekelných světů. Všechna jména odříkal jedním dechem a ocitl se tak před bohem Thovtem. Aby však získal povolení předstoupit před boha, musel ještě vyjmenovat jména prvních šesti strážců deseti bran. Když byl představen bohům všech hlavních kemetských posvátných měst, vyžádal si od Anupa nové srdce, které mu zabezpečí život na druhém světě. Vroucně se pak pomodlil, by nezemřel podruhé. Náhle se přímo před Anim objevil strašidelný stín Apopa. Ani sebral veškerou odvahu a napodobil boha Rea. Svedl s hadí příšerou nelítostný boj. Had naň neustále dorážel, neustále svíjej a rozvíjel své obrovské tělo a vyrážel do nových útoků. Za pomoci bohů však odporného nepřítele porazil. Nakonec přišel Ani k prahu nesmírně prostranné místnosti, kterou lemuje předlouhé sloupořadí a klenba je zdobena lotosovými květy. Dostal se na poslední část své těžké cesty a musí se připravit na zdolání poslední a největší překážky. Udeřila hodina posledního soudu. Vylekaný Ani se neodvážil ani pohnout. Pouze jeho vystrašený pohled zabloudil k výjevu, který se před ním odehrával. Síň mu připadala ještě velkolepější, protože ji naplnily slavnostně se tvářící a vznešené davy lidí. V pozadí téměř skryt v polostínu seděl na nádherném trůně Usírev a Ani rozeznal, že v rukou drží odznaky královské moci - žezla nazývaná Heka a Nechech. Za ním stály jeho sestry Eset a Nebthet. Uprostřed síně zkoušel Anup přesnost obrovských vah a bůh Thovt stál opodál s připravenou tabulkou a čekal, až bude moci zapsat rozsudek.
Vážení srdce
Nastala rozhodující chvíle. K Animu přistoupila nádherná dívka s pštrosím perem na hlavě. Je to dera Reova, bohyně Maat, pravdy a ztělesnění řádu. Přistoupila k Animu, čekajícímu na prahu místnosti a vyzvala jej, by se pomodlil k Usirovi. Ani tedy pozdravil nejvyššího bohy, boha všech těchto míst, bohy nekonečné dobroty. Pak se pustil do výčtu všech špatných a nečistých skutků, jichž se dopustil ve svém životě, aby tak dokázal svou nevinu. Když to udělal, Maat jej přivedla doprostřed síně, kde stály váhy. Na pravé misce bylo pštrosí pero představující bohyni a samu pravdu. Anup pak vzal Aniho srdce a položil jej na levou misku. Nastal okamžik pravdy! Kdyby levá miska převážila pravou, kdyby jeho srdce bylo těžší než pero, znamenalo by to, že nežil spravedlivým životem poctivého člověka a v tom případě by přišla ke slovu hrozná bestie, která netrpělivě postávala u Thovtových nohou. Byla to Velká požíračka, démon s hlavou krokodýla, tělem lva a zadkem hrocha, která by v případě takového to rozsudku rozsápala a pozřela hříšníkovu Ba a to by pro něj znamenalo druhou smrt.Říkalo se mu Sebek. Jeho bytí by se rozplynulo v nicotě. Aniho vzrušení dosáhlo vrcholu, když se Anup sklonil, by pozoroval ručičku vah a když pak oznamoval výsledek, který si Thovt zapsal na připravenou tabulku. Ani žil spravedlivým a poctivým životem, stálo na tabulce. Ani obstál i při této zkoušce. Boží soudcové mu nakonec dovolují předstoupit před Usírevův trůn a věnovat mu vroucí a pokornou modlitbu. Ani se tedy může nyní odebrat vstříc věčnému životu posmrtnému. Nejdřív ale musí ještě při odchodu ze soudní síně vyslovit stejné jméno prahu a správnými názvy označit každé dřevo, z něhož jsou zbudovány dveře síně. Každý mrtvý se tu znovu octne ve stejném společenském postavení, v jakém žil před smrtí. Rolník si tu najde svou motyčku, panovník svůj trůn. A nikdo se tu nesetká s hmotným nedostatkem. Nikdo v Usirevově říši nepozná starosti s nimiž zápolí živí lidé. Věčný život plyne ve stejném rytmu jako pozemský, ale nenaruší jej ani nejmenší nepříjemnost, jeho klidem nepronikne ani nejmenší starost. V tomto světě věčné blaženosti bude Ani pokračovat ve svém písařském umění. Bude ho vykonávat s láskou, svědomitostí a vytrvalostí jako nikdy předtím.

Královský mýtus

25. listopadu 2007 v 15:00 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Bůh země Geb a bohyně nebes Nut splodili čtyři děti Usira, Eset, Sutecha a Nebhet. Prvorozeným z potomků byl Usir. Jeho rodiště se nacházelo poblíž Memfidy v Rossetě. K Usirově zrodu bylo toto místo vhodné, neboť Usir je především bohem podsvětí a Rosseta, neboli "Ústí cest", symbolistickým vstupem do říše podsvětí. Jako nejstarší syn Nut a Geba z dělil Usir právo vládnoutegyptské zemi. Usir měl za manželku Eset. Usir založil vinařství a rolnictví a vinařství a díky jeho moci jsou udržena pod kontrolou vodstva Nun, od severu vály příznivé větry, rostlinsvo bujelo a všichni živočichové se rozmnožují podle dokonalého plánu. K jeho osobě nepochybně patří zahnuté žezlo ve tvaru cepu a vysoká pery zdobená koruna atef,o níž se praví, že "proráží oblohu". Proto se o vládě Eset a Usira mluví, jako o vládě zlatého věku. Usirovi však začně závidět Sutech, který vymyslí lest, aby mohl uchvátit egyptský trůn. V cestě mu však ještě pořád stojí Usir. Jelikož byl Usir velké postavy tak se Sutech rozhodl, že nechá vyrobit rakev Usirovi přesně na míru. Usir uspořádal obrovskou hostinu, a protože nevěděl, co se na něj chystá, tak pozval i Sutecha. Slavnost probíhala v poklidu, ale najednou Sutech navrhl, že si zahrají nevinou hru. Ale najednou Sutech prohlásil, že ji daruje tomu kdo se do ní přesně vejde.Nechal donést rakev a vyzval dvořany, aby si ji jeden po druhém vyzkoušeli, jelikož všem byla velká tak nikdo nevěděl, co se bude dít dál. V tom okamžiku Sutech vyzval k vyskoušení Usira. Jelikož se všichni dobře bavili a Usir nechtěl zkazit dobrou zábavu, odhodlal se vlezl si do rakve. V tu ránu se víku zavřelo, protože na ten okamžik už Sutech čekal. Měl po ruce své kumpány, kterým přikázal, aby hned jak Usir vstoupí do rakve, přiklopili víko a přibili jej.Rakev shodili do Nilu, po němž doplula do moře.Neohrožená, věrná a milující královna Eset po dlouhém hledání trihlu s tělem svého manžela nalezla na pobřeží řeckého města Byblosu. Zlý Sutech sevšak nevzdal a opět se zmocnil Usiridova těla. Nechal je rozřezat na čtrnáct (nebo šestnáct) částí, které rozházel po celém světě. Trpělivé Esetě se podařilo shromáždit třináct (nebo patnáct) částí manželova těla. Poslední díl pohlavní orgán však spolkla nilská ryba. Tuto část nahradila zlatou kopií.Eset Usirovo tělo zastínila svými křídly (může na sebe brát podobu luňáka) a vyvolala svými křídly dech života, aby Usire znovu povstal k životu a obtěžkal ji. Usire jehož rozklad Eset zastavila, pozvedl jednu paži k hlavě, již mu držela Eset, a druhou rukou svýrá falus , aby ho vyhráždil orgasmem. Eset nalehne ne jeho falus a tím je akt dovršen.Dítě, jenž vzešlo ze spojení Usira a Esety byl Hor. Jeho jméno znamená "Ten daleko nahoře" a vychází z představy letícího jestřába.Hor se narodil v Achmínu (Chemmchidě). Aby ho Eset uchránila před Sutechem, ukryla ho v papyrových mokřinách. V útlém věku byl nazván " Harpachered" neboli "dítě Hor", Řekové mu říkali Harpokratés. V té době byl bezbranný a závislý na ochranném kouzlu Eset. O příhodách, které potkali Eset a Hora vypráví také jeden mýtus Jmenuje se :
Eset a sedm štírů
Po tom co zavraždí Usira, nabádá Thovt Eset, aby se se svým synkem ukryla. Musí Hora uchránit před Sutechovými intrikami a dochovat ho k dospělosti a pomstil Usirovu vraždu. Eset odchází z domu v doprovodu sedmi štírů (sedm je magické číslo).Tři ze štírů Pete, Tjetet a Matet vkráčí před Esetou a dbají na to, aby měla bezpečnou cestu. Dva další štíři Meset a Mesetef jsou pod jejími nosítky, kdežto zbylí dva Tefen a Befen ji chrání jako zadní voj. Eset štírům vštěpuje, že musí být nadmíru opatrní, aby neupozornili Sutecha, kde se necházejí.Přikazuje jim, aby s nikým koho cestou potkají nepromluvili. Konečně Eset dospěje k cíli své cesty, do Města dvou sester v nilské deltě.Výprava žádala o ubytování. Jakási zámožná žena, však před nimi zabouchla dveře. Štíry to urazilo a chtějí se jí pomstít. Šestice jich předala svůj díl jedu na bodec toho sedmého Tefena. Mezitím nabídlo Esetě útočiště ve svém příbytku chudé děvče. Tefen však už prolezl pod dveřmi do domu zámožné ženy a uštknul jejího syna. Zoufalá žena hledala pomoc ve městě. Eset se nakonec smilovala a přispěchala ji na pomoc. Vzala chlapce do náruče a odříkala kouzelná slova.
Boj o nadvládu (Eufudské drama)
Když Hor vyrostl, rozhodl se vyzvat k boji o trůn svého zlého a prohnaného strýce Sutecha. Hor věřil, že jako Usireův syn je právoplatným vládcem Egypta.Přednesl svůj nárok na egyptský královský trůn před tribunálem hlavních bohů, jemuž předsedal heliopolský sluneční bůh Re. K tomu, aby svou věc předložil zvolil chvíli, kdy Thovt, bůh moudrosti, dávla Reovi darem "Posvátné oko" symbol kosmického řádu, spravedlnosti a královské moci. Bůh Šov naléhal na to, aby byl nad Horovým nárokem vysloven okamžitý souhlas, a Thovt dodal, že takové rozhodnutí by bylo "milionkrát správné".Eset se v rozrušení přeravovala vyslat severní vítr, aby tuto dobrou zprávu přinesl Usirovi. Bohové však začali jednat předčasně, neboť se do věci vložil Re a zdůraznil, že jejich rozhodnutí dosud nepotvrdil.Sutech navrhl, aby on a Hor vyšli ven ze soudní síně a spor vyřešili vzájemným soubojem. Thovt se snažil obnovit proces a zdůraznil, že Hor má pro svůj návrh dobré důvody, neboť je synem Usirovým.Na Rea to nezapůsobilo zjevně dal přednost Sutechovi "velikého silou". Bphové pošlou dopis velké bohynji stvořitelce Neit. Mazaná soudkyně odepíše tak, aby i Sutech nebyl poškozen a naléhá na Rea, aby dal Sutechovi za manžalky své dvě dcery Anat a Aštoret.Bohové soudního dvora s nísouhlasí, až na Rea. Ten, toto rozhodnutí pokládá za zcela nepřijatelné a obrátil se k Horovi, aby ho urážel.Vmete mu do tváře, že je slaboch a nedochůdče a nemá dost síly k vládnutí. Tribunál ovládne zlost. Bůh Baba měl tu troufalost a řekl Reovi "Tvá svatině je prázdná, což je totéž jako prohlásit, že tě nikdo nebere vážně. Re se urazil a odešel trucovat do pavilonu. Vše, ale zachránila Hathor jeho dcera. Když se vrátil k zasedání vyzve soky, aby přednesli svou věc. Sutech tvrdil, že jen on je sto zabít Apopa, což mělo velkou váhu, a že je starší a zkušenější. Pak však Eset svou řečí získala sympatie tribunálu. Sutech se rozzlobil a začal vyhrožovat, že každý den zabije jednoho z bohů svým železem, vážícím 4500 liber. Zapřísahal se že neuzná žádný soud v němž by měla zasedat Eset. Re přesune soud na ostrov a převoznjíkovi přikázal, aby nqepřevážel žádnou ženu podobnou Esetě. Ta k němu přistoupila v přestrojení za starou bábu. Ten ji převeze na druhou stranu. Na ostrově se promění v mladou krasavici. Přistoupí k Sutechovi, svede ho a narafičí lest na kterou Sutech skočí.Sutech se však s porážkou nesmířil a vyzval Hora na souboj. Každý z bohů se měl proměnit v hrocha a zůstat ponořen pod hladinou Nilu. Pokud by se v následujících třech měsících vynořil, souboj by prohrál a ztratil trůn. Horova matka Eset se však o synovu bezpečnost bála. Obávala se, že se Sutech pokusí Hora pod vodou zabít. Vrhla do vod měděnou harpunu, protože chtěla zasáhnout Sutecha.Ale byl to Hor, kdo vyskočil "Matko," bolestně zakřičel "trefila jsi mne, svého syna!" Eset urychleně vytáhla svou harpunu. Rozhodla se pokus opakovat a hodila harpunu žpět do Nilu. Tentokrát zasáhla Sutecha. "Nejdržší sestro," lstivě zvolal Sutech, "nezraňuj svého bratra." I tentokrát Eset harpunu vytáhla. Protože Eset první soutěž překazila. Hor rozčílením setl Eset hlavu a odnesl ji do potních hor. Z jejího těla se stane bezhlavá, kamenná socha. Re se rozčílí a rozhodne o navrácení hlavy. Sutech najde Hora v oáze. Vrhne se na něj, vydloubne mu oči, avšak zakopne a stanou se z nich květy lotosu. Hathor Horovy oči uzdravila kravím mlékem Re Horovi a Sutechovi nakázal ať s tím sporem skoncují. Sutech chce vyhrát, a tak navrhne absurdní zápas.Tentokrát se měli plavit dolů po Nilu v kamenných lodích. Nyní byla řada na Horovi, aby jednal lstivě. Věděl totiž, že kámen neplave, zbudoval proto svou loď ze dřeva a pokryl ji vápencem, aby vypadala jako kamenná. Sutech své plavidlo vystavěl nerozumně z kamenů z vrcholku hory a jeho loď se potopila okamžitě. Jak byla spuštěna na vodu. Sutech byl vzteky bez sebe, když se jej Hor opovážil přelstít! Rozzloben se proměnil v hrocha a synovcovu loď napadl. V zoufalé snaze ukončit boj mezi Horem a Sutechem obrátili se bohové k Usireovi o radu. Usire trval na tom, že jediným právoplatným králem je jeho syn Hor, a pohrozil bohům, že pokud nebudou jeho přání respektovat, zavolá démony z podsvětí, kteří sní jejich srdce. Ze strachu před Usireovou zlobou bohové bohové okamžitě učinili faraonem Egypta Hora.
/* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width; document.write("<scr"+"ipt language='JavaScript' charset='windows-1250' type='text/javascript' src='http://adarbo2.bbmedia.cz/please/showit/748/1/1/6/?typkodu=js&_idplan=24292"+bbh+"&alttext=0&border=0&bust="+Math.random()+"&target=_blank'><"+"\/scr"+"ipt>"); /* ]]> */

Noční cesta Amona-Re

25. listopadu 2007 v 14:57 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Každý den trávil stvořitel a bůh slunce Amon-Re dvanáct hodin putováním po obloze ve své sluneční lodi.V noci na sebe brával podobu boha s beraní hlavou a sestupoval do temných,horkých a bezvětrných hlubin podsvětí,aby tam bojoval proti silám chaosu,které neustále hrozily narušit stabilitu Egzpta.Každou noc byl jeho člun vlečen dvanácti různými oblastmi,kde v každé čekal démon,který se snažil narušit Amonovu vážnost. Jak bůh slunce krajinami projížděl,jeho záře probouzela jeho nepřátele z klidného spánku. Během dvanácti hodin,které Amon-Re strávil cestováním přes mrtvé západní království,aby se znovu objevil na východě, zburcovala jeho loď kobry plivající oheň a okřídlené hady s mnoha hlavami.Nejkrutějším ze všech netvorů,kteří toužili Amona-Re zničit,byl had Apopis. Toto zlé stvoření nemělo duši a bylo odsouzeno k životu v chaosu a zlu. Jakmile sluneční člun dojel až k Apopisovi,vyskočily z něj bohyně ,podřezaly hada noži,a zatímco jej loď míjela,zanechaly jej plazícího se a svíjejícího bolestí na zemi.Všichni zlí tvorové, kteří byli nepřáteli Amona-Re,byli bez lítosti zničeni-svázáni,sťati a hozeni do ohnivé propasti,kde jim uhořeli duše.
Po dvanácti hodinách jízdy dorazil Amon-Re ke svému cíli na východě.Vzal na sebe podobu Cheprera,brouka skarabea,který každý den vylézal ze své kuličky trusu a proměňoval se ve vycházející slunce oznamující bezpečný příchod nového dne.Amon-Re podstupoval tuto nebezpečnou cestu podsvětím každou noc.Tím,že jí dokončil,ukázal,že zvítězil nad temnými silami, které ohrožovaly Egypt.
Scéna
Název podsvětního města
Jméno bohyně, hodiny
1
Vélké město
Ta jež roztíná hlavy Reových nepřátel
2
Pole Vernesu
Moudrá, Strážkyně svého pána
3
Pole Bohů obilí a Vody Usirovi
Kráječka duší
4
Jeskyně životních forem
Veliká silou
5
Jeskyně Sokarova
Ta na své lodi
6
Hluboká voda
Zdatná svůdkyně
7
Jeskyně Usirova
Město tajemné jeskyně
Odháněčka hada
8
Město sarkofágů bohů
Paní noci
9
Město živoucích podob
Obdivovatelka
10
Město hluboké vody a příkrých břehů
Ta jež stíná hlavy rebelům
11
Město sčítání mrtvol
Hvězda, Ta jež stíná hlavy rebelům
12
Jeskyně na konci temnoty
Město zrození
Ta jž vidí krásu Rea
Kniha Bran
Počátek cesty slunečního boha je v Horách v západní poušti. Tam bůh Re vchází do podzemí. Jede ve své nádherné sluněční lodi v pohřební schraně, jenž obtáčí had s množštvím záhybů, nazývaný Meken ( Ten jenž se obtáčí ). Na lodi jsou osoby představující Reovi vlastnosti. Na přídi je Sia (Mysl) u kormidla stojí Heka (Magie). Loď táhnou obyvatelé podsvětí. Za druhou branou musí Re zabít Apopa. V třetí bráně spatří šakalí a kobří bohy střežící jezero. Ve čtvrté bráně je dvanáct bohů, kteří v podsvětí rozdělují obilí a starají se o pole, která znamenají obživu pro celou říší. V páté bráně vstoupí do Usirovy síně - sedí na královském trůně. Vedle něj v papyrové lodi tluče opice prase, což je znak vítězství nad Sutechem. V sedmé bráně na sloupech přivázaní Reovi nepřátelé, čekají až nad nimi vyřkne sluneční bůh svůj verdikt a budou sťati. Dále musí Re oživit bohy vodstev a hadem plivajícím oheň nechat sežehnout mrtvoly. Pak se Re připojí k průvodu. Spoutá Apopa a promění se ve skarabea, když paviáni ohlásí příchod rána.
Přehled cesty slunečního boha v Knize Bran
Scéna
Strážný had
Jméno brány
1
Strážce pouště
Ten se skrytým jménem (Usire)
2
Ten, jenž obtáčí
Mohutný plamen
3
Ten, jenž uštkává
Paní nasycení
4
Plamenná tvář
Ten, jenž koná
5
Oko plamene
Paní trvání
6
Metající očima
Trůn jejího pána
7
Skrytý očím
Zářící
8
Plamenná tvář
Do ruda rozpálený
9
Kel země
Povznesený úctou
10
Svazovač
Posvátný
11
Ten, jenž vyvěrá
Se skrytým přístupem
12
Ten, jenž náleží úsvitu (Ten, jenž obtáčí)
Posvátný silou
Kniha jeskyní
V knize jeskyní, je Re zpodobňován při procházení jeskyněmi. V první jeskyni oslovuje strázná božstva. Takovými slovy se obrací ke třem velkým hadům:
Uštkávači ve své jeskyni , ty děsivý- poddej se a ustup! Vstupuji na západ postarat se o Usira a jeho protivníky odevzdet katu. Strašlivý zjeve ve své jeskyni jemuž ti v podsvětí předávají duše na místě zkázy... Ty jenž obkličuješ Rosettu pro vládce Détu.
V druhé jeskyni také trestá nepřátele. Setkává se s bohy rejskem a sumcem, kteří vyobrazují dvojici bohů Usira a Hora. Třetí jeskyně je vlasčtně cestou Akera boha země s tělem dvouhlavé lvice. Dále dohlíží na vaření duší svých přátel v kotlících a v páté jeskyni se setkává s utajovanou bohyní Nut. V šesté jeskyni se vtělí do brouka skarabea.
/* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width; document.write("<scr"+"ipt language='JavaScript' charset='windows-1250' type='text/javascript' src='http://adarbo2.bbmedia.cz/please/showit/748/1/1/6/?typkodu=js&_idplan=24292"+bbh+"&alttext=0&border=0&bust="+Math.random()+"&target=_blank'><"+"\/scr"+"ipt>"); /* ]]> */

Mýty o stvoření 4

25. listopadu 2007 v 14:56 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Mýtus o stvoření z Hermopole Magny
Tento mýtus se nejprve zaměřuje na prvky, které jsou ke stvoření nezbytně nutné. Základní faktory byly upraveny do čtyř párů: prvotní voda (Nun a Naunet), vzduch neboli skrytá síla (
Amon a Amaunet), temnota (Kuk a Kauket) a beztvarost neboli nekonečnost, předpokládaná také jako síla záplavy (Heh a Hehet). O těchto božských zosobněních základních prvků světa se mluví jako o Osmeru (egyptsky chemen). Všichni čtyři bohové měli žabí hlavy a všechny čtyři bohyně hlavy hadů. V určité chvíli se tyto čtyři prvky spojily a při prudkém uvolnění energie proběhlo stvoření. V tomto mýtu existují dvě verze toho, co následovalo.Podle jedné verze povstal prvotní pahorek země - popisovaný jako Ostrov plamenů - z pravod. Bůh Thovt v podobě Ibise snesl na tento pahorek kosmické vejce. Vejce puklo a zrodilo se z něj slunce, které okamžitě vystoupilo na oblohu.Podle druhé verze plul na vrcholu pravodstva lotos (zosobňovaný jako bůh Nefertem), a když se jeho okvětní lístky rozevřely, vystoupilo z nich slunce. Při této příležitosti bylo slunce označeno jako bůh Hor.
/* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width; document.write("<scr"+"ipt language='JavaScript' charset='windows-1250' type='text/javascript' src='http://adarbo2.bbmedia.cz/please/showit/748/1/1/6/?typkodu=js&_idplan=24292"+bbh+"&alttext=0&border=0&bust="+Math.random()+"&target=_blank'><"+"\/scr"+"ipt>"); /* ]]> */

Mýty o stvoření 3

25. listopadu 2007 v 14:55 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Mýtus o stvoření z Elefantiny (thébská theogonie)
Za stvořitele byl v tomto kultovním středisku považovám Chnum, bůh s hlavou berana z oblasti jižního kataraktu. Vesmír stvořil tak, že na svém hrnčířském kruhu vytvaroval z hlíny ostatní bohy, lidstvo (Egypťany i cizince), zvířata, ptáky, ryby, plazy a rostliny. Zvláštní pozornost věnoval tvarování lidského těla, krev nechal téci po kostech a na celé tělo pečlivě natáhl kůži. Poté zajistil pokračování lidské rasy tím, že dohlížel na početí a práci.

Mýty o stvoření 2

25. listopadu 2007 v 14:54 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Mýtus o stvoření z Memfidy (Mennoferu)
Ptah byl samozplozený stvořitel, který byl nazýván 'Otec bohů, ten z něhož vzešel všechen život'. Vesmír stvořil tím, že si promítl v srdci všechny jeho aspekty a potom své myšlenky vyslovil nahlas. Nejprve stvořil ostatní bohy a města se svatyněmi, v nichž začali bohové bydlet. Poskytl dřevěné, hliněné a kamenné sochy jako těla pro ducha neboli božskou moc (ka) těchto bohů a zařídil, aby jim byly navěky přinášeny oběti. Všechny věci a všichni lidé a zvířata vznikli tak, že Ptah prostě vyslovil jejich jména.

Mýty o stvoření 1

25. listopadu 2007 v 14:53 | Sedmačka |  Egyptské mýty
Mýtus o stvoření z Heliopole
Předtím, než začalo cokoli existovat a než proběhlo stvoření, existovala jen temná, nekonečná voda bez života zosobňovaná bohem Nun.Z tohoto vodního chaosu vystoupal pahorek úrodné země. Na něm se objevil samozplozený stvořitel Slunce- bůh Atum,stanul na vyvýšeném pahorku, 'Všechen' neboli 'Úplný' Masturbací ( podle některých verzích kýchnutím ) ze sebe vyloučil bohy Šua( božské zosobnění vzduchu ) a bohyni Tefnut ( zosobnění vláhy ).Když už jednou existoval tento pár, mohl dál tvořit běžnějším způsobem. Výsledkem jejich pohlavního spojení byl Geb (země) a Nut (obloha). Tyto dva bohy násilím rozdělil jejich otec Šu, který vyzdvihl Nut na její místo nad zem.Božstva, která jsou zde jmenovaná, tvoří heliopolský pedžet skupinuý bohů a bohyň pro které se často užívá řeckého oznbačení enneada.Do takzvané Enneády z Heliopole patřila tato božstva: Atum ('Býk z Enneády'), Šu , Tefnut, Geb a Nut a doplňovali je potomci posledních dvou bohů - Usir, Eset, Sutech a Nebthet. Zde jsou výňatky z Bremner-Rhindova papyru: Veškeré stvoření vzešlo na svět po tom co jsem vznikl já...nebyla země... já jsem stvořil každou bytost...má pěst stala se mou družkou...souložil jsem se svou dlaní...vychstl jsem Šova...vyplivl jsem Tefnutu...Poté Šov a Tefnut splodili Geba a Nut... Geb a Nut splodili Usira...Sutecha, Eset a Nebhet... nakonec splodili národ této země

Silný vítr přinese sníh, na horách hrozí závěje

25. listopadu 2007 v 14:35 | Sedmačka |  Noviny
Meteorologové varují před sněhovými jazyky a závějemi, které se mohou v důsledku sněžení a zesílení větru tvořit ve vyšších polohách. Výstraha trvá do úterního večera. Vítr by mohl během pondělí v nárazech v nížinách dosáhnout až 72 km/h. V pondělí by mohlo i v nížinách nasněžit od dvou do 15 cm sněhu.
25.11. 2007 11:14
PRAHA - "V průběhu noci na pondělí s trváním do úterního večera se od 400 metrů budou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Vítr by měl během neděle zesilovat, v nárazech by mohl dosáhnout 54 km/h, na horách kolem 72 km/h. Během pondělí ještě zesílí, na horách bude jeho síla až 90 km/h. "Vítr bude postupně od západu slábnout v průběhu úterý," uvádí zpráva ČHMÚ.

Sníh i v nížinách

V noci na pondělí a během dne může nasněžit 2 až 15 cm sněhu, na horách 10 až 30 cm sněhu. V úterý sněžení v nížinách zmírní nebo přestane úplně, na horách napadne do 7 cm sněhu.
Experti doporučují řidičům jezdit opatrně a vozit s sebou sněhové řetězy, na horách pak sledovat informace horské služby a dodržovat její pokyny.

Tutanchamon se prý do 30 let rozpadne

25. listopadu 2007 v 14:30 | Sedmačka |  Noviny
Mumie faraona Tutanchamona se do 30 let změní v prach. Tvrdí to egyptský expert na mumifikaci Ahmad Sálih Abdaláh. Příčinou je podle něho ventilace nového skleněného boxu v luxorské hrobce, do nějž mumii umístili a v němž je konzervována.
24.11. 2007 06:45
Mumii experti před dvěma týdny vyjmuli ze sarkofágu a umístili do skleněné vitríny v hrobce v Údolí králů na jihu Egypta. Úřady tehdy ujistily, že panovníkova mumie bude mít v novém boxu vhodnější prostředí, protože zde bude možno kontrolovat vlhkost a teplotu.
Abdaláhovi se nelíbí, že podle jeho informací navštívily během jediného dne hrobku čtyři tisíce turistů, ačkoli se egyptské úřady dušovaly, že počet návštěvníků omezí na 400 denně.
Generální tajemník egyptské Nejvyšší rady pro památky Zahí Havás však ujistil, že mumii přemístili právě proto, aby byla více chráněna, a že systém ventilace není vypínáním elektřiny nijak ovlivněn, neboť funguje celých 24 hodin.
Po přemístění do skleněného boxu mohou návštěvníci spatřit tvář nejslavnějšího egyptského faraona, který vládl v letech 1333-23 př. n. l. Jeho nevyloupenou hrobku objevil roku 1922 archeolog Howard Carter. Mumii nalezl až roku 1925. Díky tomu se o tomto panovníkovi ví mnohem více než o ostatních faraonech.

Princ Harry šňupal vodku

25. listopadu 2007 v 14:24 | Sedmačka |  Princ Harry
Stává se černou ovcí královské rodiny.
Britská královská rodina je otřesena. Princ Harry se pustil do smrtelně nebezpečné hry a šňupal na party vodku. Co hůř, nechal se přitom natočit a nahrávka se dostala na veřejnost. Odborníci se shodují na jednom, podobné legrácky mohou člověka na místě zabít.
25.9. 2007 09:46
LONDÝN - Třiadvacetiletý člen královské rodiny je známým buřičem a své babičce Alžbětě II. přidává nemálo vrásek.
"Na šňupání alkoholu není vůbec nic skvělého ani fascinujícího. Lékařský pohled na věc je jasný. Přijímání alkoholu nosem zvyšuje riziko přímého poškození mozku," potvrdil doktor Frank Soodeen ze společnosti Alcohol Concern, která v Británii šíří osvětu týkající se konzumace alkoholu.
Videozáznam je již rok starý. Pořízen byl loni v listopadu v Namibii, kde Harry sloužil se svým vojenským plukem. "Tohle chování nepatří k budoucímu důstojníkovi," prohlásil armádní zdroj.
Oficiální princův mluvčí z Clarence House se k případu odmítl vyjádřit, poněvadž se prý jedná o soukromou záležitost.

Tak to vypadá teď 2

11. listopadu 2007 v 17:31 | Sedmačka |  Vítej( něco o mě)

tak to u nás vypadá teď

11. listopadu 2007 v 17:28 | Sedmačka |  Vítej( něco o mě)
Toto jsem fotila před chvílí.Máme asi 15cm sněhu.Teď sněží jen trochu.
Snad do rána něco napadne, nikdo neví :-)

Fotky sněhu u nás 2

11. listopadu 2007 v 11:56 | Sedmačka |  Vítej( něco o mě)
foceno z balkonu

Fotky sněhu u nás

11. listopadu 2007 v 11:26 | Sedmačka |  Vítej( něco o mě)
Toto jsem fotila
z kuchyně
a toto z mojeho pokoje

SNÍŽEK!znova :-D

11. listopadu 2007 v 11:20 | Sedmačka |  Vítej( něco o mě)
Je to neuvěřitelné ale už asi 3 hodiny u nás skvěle sněží :-)
Tento rok už po druhé. doufám že nám to neroztaje :-)
Potom vám přidám i nějaké fotografie co jsem fotila z domu.
Tak zatím PÁÁÁÁ